Stellingen en Vragen

Zondag 19 november 2017 Oosterkerk Zwolle – Kerk in Actie – Wereldmaaltijd.

De volgende Stellingen en Vragen zijn uitgedeeld op deze zondag 19 november.

Stellingen:
1 Wat je niet koopt, hoef je niet weg te gooien.
□ Eens □ Oneens □ Beter idee: … …

2 Alles wat stuk is, probeer je te repareren.
□ Eens □ Oneens □ Beter idee: … …

3 Elke kassabon is een stembiljet.
□ Eens □ Oneens □ Beter idee: … …

4 Biologische producten kopen is minder slecht voor het milieu.
□ Eens □ Oneens □ Beter idee: … …

5 Milieubewust leven kost je meer tijd.
□ Eens □ Oneens □ Beter idee: … …

Vragen:
1 De Bijbel noemt de mens “rentmeester van de aarde”. Hoe kun je dat zijn?
Antwoord: … …

2 Wanneer zou u stoppen met het eten van vlees en vis? Antwoord: … …

3 Hoe kan het kopen van gerecyclede spullen bevorderd worden? Antwoord: … …

4 Hoe bewerkstelligen we dat er statiegeld op blikjes en flesjes komt? Antwoord: … …

5 Waar haal je de tijd vandaan om thuis te recyclen? Antwoord: … …